jueves, 15 de noviembre de 2007

Migallas de Catoira

Migallas de Catoira

1 comentario:

Tami dijo...

Este é o blog da escola na que realizei o practicum I.

O entrar nel, observamos o encabezado no cal figura unha imaxe dunhas fichas dos nenos, e o nome do blog en maiúsculas.

Na marxe dereita, aparecen os diversos elementos do blog, entre os cales se atopan o contador(para levar conta das visitas que recibe o blos), un reloco(para saber a hora que é en todo momento).
Unha foto dos nenos coa mestra, xunto a un pequeño texto no cal figura un enlace o blog do ano pasado ( http://www.pequeexperiencias.blogspot.com)
Neta mesma marxe tamén atopamos enlistado dos arquitos que conten o blog agrupados por meses,podándose observar desenrolados na ooutra marxe, nas denominadas entradas.
E por último nesta marxe dereita tamén atopamos outros enlaces considerados polo autor do blog interesantes ou con relación no tema, concretamente son enlaces os blogs doutras escolas. Como é o caso de Tendal de Calcetíns, blog pertencente os nenos do colexio de Aguiño, entre ambas escolas estase levando a cabo un proxecto coa colaboración do profesorado de diversas escolas, “Construíndo pontes”.Fomentando a oportunidade de que os nenos se coñezan a través do mundo das novas tecnoloxías.

Na outra marxe, a esquerda, encontranse as entradas desenroladas, destacando delas as imaxes claras e concretas, que nos permiten ter un rápido visionado da entrada, así como o emprego de slides, nos cales se pode ver unha breve reposición dos feitos redactados na entrada.

Desde a miña perspectiva, o blog pareceme un elemento moi uinteresante, xa que os nenons tamén participan de forma activa nel elaborando e empregandoo como recurso no proxecto dos números a través do contador de visitas.
Eu tamén participei no blog mediante a creación de slides.

En conclusión o blog,permite que as novas tecnologías sexan mediadoras dos procesos de socialización dos nenos (construindo pontes), mentres aprende o seu uso o mesmo tempo.