jueves, 15 de noviembre de 2007

Blog educativo II

educación especial

1 comentario:

Tami dijo...

Ë un blog que ten como centro de inreses a educación, concretamente a especialidade da educación especial.
No encabezado atopamos un título (NIÑOS ESPECIALES) e aposteriori unha definición da educación especial (La Educación especial, es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales debidas a sobredotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales.)
Na marxe dereita encontranse elementos entre os cales hai un calendario cos seus respectivos botóns de avance e retroceso, ade máis tamén atopamos unha celda que nos ofrece a posibilidade de buscar, escribindo a palabra clave, mostranos os resultados que atopa no blog . conta con varios contadores un de visitas e outro de comentarios. Como último elemento, o listado de arquitos agrupados por meses.
As entradas presentes neste blog son escasas, concretamente duas, así como as actualizacións.A primeira entrada é de benvida e na segunda dase unha definición moi ampla da educación especial, na cal figuran conceptos escritos en azul a modo de enlace, xa que o pinchar neles enlazate coa páxina de Wikipedia , na que se nos amosa o concepto dos términos anteriores.
Desde a miña perspectiva pareceme un blog sinxelo, con información interesante, no cal a presenza de imaxes e nula, así como a actualización de entradas.